ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ในตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และเจ้าพนักงานพัสดุ

renfix/ เมษายน 26, 2021/ ข่าว, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวรับสมัครงาน/ 513 comments

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว(ลูกจ้างรายวัน)….ลงวันที่ 10 มีนาคม 2564

นายณรงค์ชัย คำทอง/ มีนาคม 11, 2021/ ข่าวประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง, ข่าวรับสมัครงาน/ 63 comments