ผู้เข้าชมวันนี้

Pageviews

No data to display

หน้าเว็บเพจที่ผู้ชมมากที่สุด

Top Web Pages

/ 33,22% Hits: 381

HomePage 25,89% Hits: 297
URL: /home

Employee 14,39% Hits: 165
URL: /em-page

contract 2,96% Hits: 34
URL: /contract

รับสมัครเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว(แก้ไข) 2,35% Hits: 27
URL: /archives/1111

/archives/category/news/ข่าวรับสมัครงาน 2,01% Hits: 23

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ 27_06_62 1,22% Hits: 14
URL: /archives/1138

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ลูกจ้างรายวัน) 1,22% Hits: 14
URL: /archives/1148

รายงานสถิติผู้เข้าชมเว็บไซด์ 1,13% Hits: 13
URL: /สถิติผู้เข้าชม

แผนปฏิบัติการ คปสอ. ปี 2562 1,13% Hits: 13
URL: /แผนปฏิบัติการ-คปสอ-ปี-2562

ผู้บริหารหน่วยงาน 0,96% Hits: 11
URL: /ผู้บริหารหน่วยงาน-2

รพ.ลืออำนาจรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข… 0,96% Hits: 11
URL: /archives/971

มาตรฐานคู่มือการปฏิบัติงาน 0,96% Hits: 11
URL: /มาตรฐานคู่มือการปฏิบัต

โครงสร้างหน่วยงาน 0,70% Hits: 8
URL: /โครงสร้างหน่วยงาน

แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2562 0,61% Hits: 7
URL: /archives/757

/wp-login.php 0,61% Hits: 7

/DATACENTER/PDF/plan/CPSO/โครงการ ปี62เพิ่มเติม.pdf 0,52% Hits: 6

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการประเมิน….พกส 62 0,52% Hits: 6
URL: /archives/983

การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government) 0,44% Hits: 5
URL: /archives/751

/DATACENTER/PDF/test/ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว.pdf 0,44% Hits: 5