ผู้เข้าชมวันนี้

หน้าเว็บเพจที่ผู้ชมมากที่สุด

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว (ลูกจ้างรายวัน) 26.88% Hits: 222
URL: /archives/2074

/ 19.49% Hits: 161

HomePage 18.77% Hits: 155
URL: /home

/wp-content/uploads/2020/07/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD.pdf 10.41% Hits: 86

Employee 4.24% Hits: 35
URL: /em-page

/archives/category/news/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99 3.87% Hits: 32

contract 3.63% Hits: 30
URL: /contract

รพ.ลืออำนาจรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข… 1.09% Hits: 9
URL: /archives/971

วิเคราห์ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2561 0.73% Hits: 6
URL: /archives/680

ผู้บริหารหน่วยงาน 0.61% Hits: 5
URL: /%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-2

โครงสร้างหน่วยงาน 0.61% Hits: 5
URL: /%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99

ข่าวประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง 0.61% Hits: 5
URL: /archives/category/news/%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%8b%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%88

ข่าวประชาสัมพันธ์ 0.48% Hits: 4
URL: /archives/category/news/%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c

รับสมัครเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว(แก้ไข) 0.48% Hits: 4
URL: /archives/1111

รายงานสถิติผู้เข้าชมเว็บไซด์ 0.48% Hits: 4
URL: /%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%a1

สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี 0.36% Hits: 3
URL: /%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0

/wp-login.php?redirect_to=http%3A%2F%2Fwww.lueamnathospital.go.th%2Fwp-admin%2F&reauth=1 0.36% Hits: 3
URL: /wp-login.php?redirect_to=http%3A%2F%2Fwww.lueamnathospital.go.th%2Fwp-admin%2F&reauth=1

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว (ลูกจ้างรายวัน) 0.36% Hits: 3
URL: /archives/2074?fbclid=IwAR1NrkxmOcf48Y3pZr7pAywnRlxSHM1d_rT74r4HMi4K5T4yx53ToHI1Xg0

นโยบายและยุทธศาสตร์ 0.24% Hits: 2
URL: /%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C

ข่าว ระบบสารสนเทศ (IT) 0.24% Hits: 2
URL: /archives/category/news/it