ผู้เข้าชมวันนี้

หน้าเว็บเพจที่ผู้ชมมากที่สุด

/ 27.47% Hits: 256

HomePage 18.13% Hits: 169
URL: /home

Employee 6.55% Hits: 61
URL: /em-page

contract 5.79% Hits: 54
URL: /contract

สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี 3.76% Hits: 35
URL: /%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการประเมิน….พกส 62 2.04% Hits: 19
URL: /archives/983

รับมอบบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ Infusion Pump รุ่น TOP2300 มูลนิธิครอบครัวข่าวทางช่อง 3 1.93% Hits: 18
URL: /archives/652

ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์บังอร แก้วแสน และ ส.ต.ท.ภาสกร … 1.72% Hits: 16
URL: /archives/762

ขอเชิญ พุทธศาสนิกชนชาวโรงพยาบาลลืออำนาจ ฟังพระธรรมฯ 1.29% Hits: 12
URL: /archives/1219

/archives/category/news/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C 1.29% Hits: 12

/DATACENTER/PDF/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88%201-2562.pdf 1.29% Hits: 12

แผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์62 1.18% Hits: 11
URL: /archives/283

แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2562 1.18% Hits: 11
URL: /archives/757

ขอกราบขอบพระคุณ คุณยายพลอย จันทร์เพชรและครอบครัว ….. 1.18% Hits: 11
URL: /archives/767

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก IT 1.18% Hits: 11
URL: /archives/1024

/archives/category/news/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7-km-hr-online 1.07% Hits: 10

ขอความอนุเคราะห์ตอบวัดแบบการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (IIT) 1.07% Hits: 10
URL: /archives/1080

แผนปฏิบัติการ คปสอ. ปี 2562 0.97% Hits: 9
URL: /%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%84%E0%B8%9B%E0%B8%AA%E0%B8%AD-%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2562

การเยี่ยมบ้านผู้ป่วย เพื่อเตรียมข้อมูลเสนอนายจรัลธาดา กรรณสูตร องคมนตรี 0.97% Hits: 9
URL: /archives/670

/archives/category/news/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B 0.97% Hits: 9