ผู้เข้าชมวันนี้

หน้าเว็บเพจที่ผู้ชมมากที่สุด

/ 37.01% Hits: 171

Employee 6.28% Hits: 29
URL: /em-page

contract 6.28% Hits: 29
URL: /contract

/archives/category/news/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99 5.19% Hits: 24

ITA 2564 4.76% Hits: 22
URL: /archives/6326

ข่าวประชาสัมพันธ์ 2.60% Hits: 12
URL: /archives/category/news/%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c

ผู้บริหารหน่วยงาน 2.60% Hits: 12
URL: /%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-2

โครงสร้างหน่วยงาน 2.16% Hits: 10
URL: /%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว (ลูกจ้างรายวัน) 1.08% Hits: 5
URL: /archives/2074

/wp-login.php 0.87% Hits: 4

/wp-login.php?redirect_to=http%3A%2F%2F192.168.0.26%2Fwp-admin%2F&reauth=1 0.87% Hits: 4
URL: /wp-login.php?redirect_to=http%3A%2F%2F192.168.0.26%2Fwp-admin%2F&reauth=1

21.2 โครงการ 0.87% Hits: 4
URL: /archives/4533

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว(ลูกจ้างรายวัน)….ลงวันที่ 10 มีนาคม 2564 0.65% Hits: 3
URL: /archives/2623

รพ.ลืออำนาจรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข… 0.65% Hits: 3
URL: /archives/971

/wp-content/uploads/2021/06/21.2-%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.pdf 0.65% Hits: 3

ข่าวประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง 0.43% Hits: 2
URL: /archives/category/news/%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%8b%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%88

ข่าวทั่วไป 0.43% Hits: 2
URL: /archives/category/news/%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b9%84%e0%b8%9b

/wp-content/uploads/2021/03/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99_00.pdf 0.43% Hits: 2

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ในตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และเจ้าพนักงานพัสดุ 0.43% Hits: 2
URL: /archives/2734

/?fbclid=IwAR3fxDUskxVa2lPtzSk7Zn9UGLoG1N_eXp_lybnuK_z3Xg65b4EyubKNDTw 0.43% Hits: 2